Åpenhetsloven

Fløysand Tak AS er en av rundt 9000 Norske bedrifter som er direkte påvirket av Åpenhetsloven. Denne ble iverksatt 1.juli -22 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger bl.a. virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger det skal redegjøres for i egen rapport som skal legges frem.

Med bakgrunn i denne og våre egne etiske retningslinjer gjennomfører vi kontinuerlig arbeid med aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Vi forplikter oss til å offentliggjøre vårt arbeid med dette innen 30.juni hvert år, og informasjonen skal da være tilgjengelig her på våre nettsider og ved forespørsel.

Kunder og andre forbindelser skal være trygge på at vi er vårt ansvar bevist når det gjelder å ivareta grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dersom det er spørsmål til åpenhetsloven og hvordan vi jobber med denne kan henvendelser rettes til; 
apenhet@floysandtak.noredegjørelse for aktsomhetsvurderinger Fløysand Tak AS 2023
© 2024 Bergen Idrettsklinikk
Org.nr:  990 800 839
Utviklet av: