UNNI – FYSISK+MENTAL STYRKE

For ganske nøyaktig 2 år siden(2017) meldte jeg meg inn på Moment, et trivelig treningssenter hvor man føler seg velkommen.

Mitt hovedmål da var å se om trening kunne hjelpe meg opp av det dype hullet av sorg hvor jeg befant meg.

Jeg begynte på gruppetimene til Daniel og så at dette var veien å gå fordi treningen satte tanker og følelser på pause. Etterhvert ble treningen utvidet med PT timer med Daniel.

Treningen har gjort meg mentalt og fysisk sterk, og i denne prosessen har Daniel vært enormt viktig som med sin dedikerte og positive holdning gjør treningen motiverende, passe utfordrende, utviklende og gøy!

Han har et hav av kunnskap og øvelser som gjør at han spontant kan tilpasse øvelsene til den fysiske tilstand og dagsformen man er i.

Daniel har også en væremåte som gjør treningstimene lystbetonte fordi han er tålmodig, oppmerksom og med et smittende godt humør.

Han har hentet ut styrke og mestring hos meg som jeg ikke ante fantes i min 61 årige kropp! Så Daniel får mine aller beste anbefalinger!

-Unni Torbjørnsen