Åpningstider mandag til fredag 08.00 - 17.00

Personlig trener ute. Foto.

Kva fysioterapeutene ved Bergen Idrettsklinikk gjer

Bergen Idrettsklinikk har eit breidt behandlings- og oppfølgingstilbod. Våre fysioterapeuter vil dekkje behova for deg som treng fysikalsk behandling, oppfølging og rehabilitering av idrettsskadar. Testing og prestasjonsfremjande trening kan du òg få hjelp med dersom du ynskjer det.

Tilbodet vårt er:

  • Fysikalsk behandling
  • Neurac-behandling for bl.a. nakke, rygg og skuldre (slyngebehandling)
  • Testing og trening i Redcord slynger
  • Nålebehandling
  • Såletilpassing
  • Personleg trening UTE
  • Testing (O2, styrke, stabilitet)
Skitur. Foto.

Målgruppa til Bergen idrettsklinikk

Målgruppa vår er alle som ynskjer å vere fysisk aktiv, men som på grunn av ein smertetilstand eller skade ikkje er i stand til det.
Våre fysioterapeuter ser er at mange unge og eldre gjerne går i lang tid med plager, som hindrar dei i å gjennomføre alt frå ein vanleg arbeidsdag, til å trene særs tunge økter.

Slyngetrening hos fysioterapeut. Foto.

Rygg og nakkebehandling hos fysioterapeut

Slyngebehandling med gode resultater
I løpet av dei siste 3-4 åra har våre fysioterapeuter hjulpe mange pasientar som har hatt plager i etterkant av blant anna whiplash, nakkeskader, nakkeprolaps, ryggprolaps og ryggoperasjonar.
Fysioterapeuten nyttar primært slyngebehandling med bruk av Redcord slynger for å få aktivert muskulatur som gjerne ikkje har fungert, over lengre tid, slik den skal.  
Sjølv om plagene er blitt kroniske, og dei er muskulært betinga, viser det seg at det i mange tilfelle er mogleg å "programmere på nytt" muskel- og nervesystemet slik at det fungerer betre, og ein får kontakt med muskulatur som gjerne har vore inaktiv over tid.

Smerte i albue. Illustrasjon.

Musearm, vond skulder og fysioterapi

Musearm er i mange tilfelle diagnostisert som ein betennelse eller irritasjon i senefestet kring albogeleddet (tennisalboge). Mange pasientar som våre fysioterapeuter undersøkjer har derimot ingen betennelse, men gjerne dei same symptoma som ein slik betennelse gjev, smerte, redusert kraft/ uthald og redusert funksjon.
Me vil tilrå at du får gjort ei grundig undersøkjing av arm, skulder, nakke og rygg dersom slike symptom dukkar opp. Mange har ved slike plager fått blant anna kortisjoninjeksjon som behandlingsform, utan verknad.

Bergen Idrettsklinikk

Søråsbrotet 9 - 5235 Rådal
Telefon: 45 12 40 00
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 17.00
E-post: post@bik.no

Admin

Cookies (informasjonskapslar) hjelper oss å levera tenestene våre. Ved å bruka tenestene våre, aksepterer du bruka vår av cookies.