Åpningstider mandag til fredag 08.00 - 17.00

Kjære kunde

På grunn av dagens situasjon med Covid-19, og fare for spreiing av smitte, har Helsedirektoratet gjeve påbod at all fysioterapiverksemd skal stenga med verknad frå 16.mars t.o.m 26.mars 2020.
Bergen Idrettsklinikk innstiller difor drifta midlertidig i denne perioden.
Det er mogleg at Bergen Idrettsklinikk m.fl. lyt halda stengt lengre, og vil informera om dette når ny informasjon finst.

Me ber om orsaking for ulemper dette medfører, men trur dette er til det beste for alle våre kundar. Vonar det går bra med deg og dine, og så får me alle kome sterkare att når dette er over.

Helsing alle oss på BIK!

Trent For Fotball®

Takling i fotball. Illustrasjon.Trent For Fotball® er eit kurs spesialtilpassa norske fotballklubbar sitt behov for skadeførebyggande -  og prestasjonsfremjande  trening både på treningsfeltet, og som eigentrening. Bergen Idrettsklinikk gjev med dette kurset spelarar, trenarar og lagleiarar teoretisk og praktisk innføring  i ulike øvingar og treningsprogram. Dei ulike øvingane kan nyttast som oppvarmingsprogram, enkeltståande bolkar i treningsøkta eller som innhald i spelarane si eigentrening.

Etter kurset Trent For Fotball® skal du:

 • Kunne gje spelarane enkle og konkrete øvingar som kan nyttast direkte på øktene.
 • Ha fått innføring i tiltak og program som påverkar balanse, teknikk, motorikk, styrke og stabilitet.
 • Få implementert ukompliserte øvingar og program som nyttast på feltet og som eigentrening.
 • Skapa føresetnader hjå spelarar for betra teknisk dugleik.
 • Kunne redusere sjansen for akutte og belastningsrelaterte skader på treningar og kamp.
 • Ha auka medvitet for viktigheit av øvingar for styrke, balanse, koordinasjon og motorikk.
 • Ha meir kunnskap om belastning- og intensitetsstyring i fotball.
 • Ha meir kunnskap om korleis ein kan påverka fotballspesifikk hurtigheit.

Kurset er eit 1-dags kurs (7t) og inneheld:

Teoretisk del - inne (2t)

 1. Gjennomgong av typiske belastningsskadar, skademekanismar og førebygging.
 2. Treningsintensitet, treningsbelastning, hurtigheit i fotball og implementering av førebyggjande øvingar.

Praktisk del - ute (5t)

Praksis*:

 1. Prestasjonsfremjande oppvarming – med ball i lag.
 2. Øvingar for rørsleevne og mobilitet.
 3. Øvingar for styrke og stabilitet.
 4. Øvingar for balanse og koordinasjon.
 5. Hurtigheitstrening i fotball.
 6. Spenst og eksplosivitet i springing og duellar.

*For praktisk gjennomføring av interne kurs i klubb er det ei føresetnad at klubben stiller spelarar og naudsynt utstyr til disposisjon. Kurs i regi av BIK har alt disponibelt på kursstad.
Lunsj - inne (30min)

Kursinformasjon

Når: Ved førespurnad
Tid: 1000 - 1700.
Kvar: Brann Stadion v/ Hordaland Fotballkrets.
Kurshaldarar: Fysio. Yngve Myhre og Arild Solheim – BIK.
Påmelding: Epost til kurs@bik.no eller skjema nede på sida.
Påmeldingsfreist: -
Pris: Kr. 1990,- (ink. lunsj og kursmateriell)*

Påmelding: http://www.alfacare.no/kurs

Bergen Idrettsklinikk

Søråsbrotet 9 - 5235 Rådal
Telefon: 45 12 40 00
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 17.00
E-post: post@bik.no

Admin

Cookies (informasjonskapslar) hjelper oss å levera tenestene våre. Ved å bruka tenestene våre, aksepterer du bruka vår av cookies.