Åpningstider mandag til fredag 08.00 - 17.00

Kurs i muskulære smertesyndrom og triggerpunktbehandling med nåler

Bergen Idrettsklinikk inviterer til kurs i muskulære smertesyndrom og triggerpunktbehandling med nåler, Modul 1 og Modul 2.

Kurs triggerpunktbehandling med nåler. Foto.Kurset vil gje ei innføring i kva triggerpunkt er, korleis ein diagnostiserer dei og korleis ein behandlar desse. Teorien vil også innehalde oppdatert forsking, og gjennomgong av ulike retningar innan nålebehandling.

Det meste av kurset er av pratisk art, og har som mål å gjere kursdeltakarane teoretisk og praktisk rusta til å praktisera denne behandlingsforma umiddelbart i sitt virke.

Nålebehandling (dry needeling) er ikkje akupunktur, og skal heller ikkje forvekslast med denne form for terapeutisk behandling. Nålebehandling (dry needeling/ IMS) har til føremål å stimulera muskulære triggepunkt/ smertepunkt i muskulatur og bindevev med bruk av akupunkturnål. Det er ikkje naudsynt me kunnskap til klassisk kinesisk medisin (TCM) eller akupunktur for å vere med på dette kurset, eller for å utføre denne type behandling.

Kurset kan med sitt innhald nyttast i søknad som fysioterapi- spesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning, eller til fornyet godkjenning for spesialister.

NB! Studentar og turnuskandidatar innan fysioterapi, medisin, kiropraktikk og sjukepleie har høve til å vere med på kurset. Andre fagretningar kan også søkje, men lyt då ha forsikringar som gjer det mogleg å praktisera under og etter kurset.

* Varmrettar laurdag og sundag. Gje melding dersom allergi/ intoleranse!

! Ved avmelding fra kurset, som lyt skje skriftlig innen 14 dagar før kursstart, vil 50% av kursavgiften bli refundert. Avmelding etter dette medfører ingen refusjon av kursavgift.
Dersom oppslutnaden er for liten for gjennomføring av kurset, vil dette verte annonsert seinast 10 dagar før kursdato. Kursarrangør tek ikkje ansvar for eventuelle kostnader i samband med reise/ opphald, men vil refundere kursavgift i sin heilskap. Alternativt kan ein flyttast over til neste tilgjengelege kurs, eller innanfor ein periode på 12 månader etter opphaveleg dato.

Timeplan og kursinnhald

Nålekurs Modul 1 + 2 vert arrangert som 2-dagars kurs (lau. + sun.) kl. 0800 - 1800. I tillegg vil vår samarbeidspartnar Alfacare ta over handsaming med påmelding, og der de vil lenkjast vidare til deira nettstad for registrering og betaling.

Lørdag: 0800 - 1800
08.00 – 08.45: Smerte- og triggerpunktteori
09.00 – 09.45: Teori om nålebruk, kontraindikasjoner, virkemekanismer m.m
10.00 – 10.30: Oppdatert viten
10.30 – 11.00: Utstyr, nålefølelse og differensiering av vev
11.00 – 12.00: Praktisk introduksjon til nålebruk
12.00 – 12.45: Varmlunsj
12.45 – 14.00: Praktisk trening: hode, nakke og skuldre
14.15 – 16.00: Praktisk trening fortsetter: arm og albue
16.15 – 16.45: Slynger som redskap og ved nålebehandling
17.00 – 17.30: IES – Intramuskulær Elektrisk Stimulering (introduksjon)
17.30 – 18.00: Oppsumering og avslutning

Søndag: 0800 – 1700
08.00 – 12.00: Praktisk trening: rygg, sete, hofte
12.00 – 12.45: Varmlunsj
12.45 – 14.30: Praktisk trening: lår, kne, legg
14.45  - 16.30: Praktisk trening fortsetter
16.30 – 17.00: Oppsummering, spørsmål og avslutning

Kurskalender

Modul 1 og 2

Last ned kursinfo her!
Påmelding kurs!

Bergen Idrettsklinikk

Søråsbrotet 9 - 5235 Rådal
Telefon: 45 12 40 00
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 17.00
E-post: post@bik.no

Admin

Cookies (informasjonskapslar) hjelper oss å levera tenestene våre. Ved å bruka tenestene våre, aksepterer du bruka vår av cookies.