Åpningstider mandag til fredag 08.00 - 17.00

Kjære kunde

På grunn av dagens situasjon med Covid-19, og fare for spreiing av smitte, har Helsedirektoratet gjeve påbod at all fysioterapiverksemd skal stenga med verknad frå 16.mars t.o.m 26.mars 2020.
Bergen Idrettsklinikk innstiller difor drifta midlertidig i denne perioden.
Det er mogleg at Bergen Idrettsklinikk m.fl. lyt halda stengt lengre, og vil informera om dette når ny informasjon finst.

Me ber om orsaking for ulemper dette medfører, men trur dette er til det beste for alle våre kundar. Vonar det går bra med deg og dine, og så får me alle kome sterkare att når dette er over.

Helsing alle oss på BIK!

Nettsidene våre nyttar seg av informasjonskapslar (cookies)

Ved å bruka bik.no samtykker du i at vi kan setja cookies i nettlesaren din.

Nettsida vår vert forbetra ved hjelp av informasjonskapslar. Ein informasjonskapsel (cookie) er ein liten tekstfil som nett-staden du vitjar lagrar på pcen din. Dei inneheld blant annan informasjon om kva for sider som vert vitja på nettstaden.

Vi brukar analyseverktøyet Google Analytics for å laga eit overordna bilete av korleis brukarane nyttar nettstaden. Google Analytics brukar informasjonskapslar til å henta inn informasjon anonymt om korleis vitjande nyttar nettstaden. Døme på informasjon som vert lagra er mengd sidevisingar, korleis dei vitjande fann nettstaden, og mengd besøk osb. Føremålet er å hjelpa oss til å auka brukervennligheten på nettstaden.

https://www.google.com/analytics/

Addthis, eit program for å kopla saman med sosiale nettverk, som til dømes Facebook: https://addthis.com

Utover informasjonen som vert lagra i cookies, vert òg annan informasjon automatisk lagra av vår webserver-programvare. Dette er informasjoon som din unike IP-adresse, kva for ein nettlesar du nyttar deg av, operativsystemet du nyttar og dato + tid når du vitja sida vår. Det vert òg lagra endel informasjon knytt til seg din/navigasjonen dykkar på sidene våre. Denne informasjonen vert ikkje lagra i cookies, men i webserverprogramvarens nettlogger ihht. norsk lov.

Du kan sjølv velja å endra innstillingane slik at cookies ikkje vert akseptert i nettlesaren din. Vi gjer oppmerksam på at det vil føra til at svært mange nettsider ikkje vil fungera optimalt om du vel å skru av støtte for cookies.

Bergen Idrettsklinikk

Søråsbrotet 9 - 5235 Rådal
Telefon: 45 12 40 00
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 17.00
E-post: post@bik.no

Admin

Cookies (informasjonskapslar) hjelper oss å levera tenestene våre. Ved å bruka tenestene våre, aksepterer du bruka vår av cookies.