Åpningstider mandag til fredag 08.00 - 17.00

Nettsidene våre nyttar seg av informasjonskapslar (cookies)

Ved å bruka bik.no samtykker du i at vi kan setja cookies i nettlesaren din.

Nettsida vår vert forbetra ved hjelp av informasjonskapslar. Ein informasjonskapsel (cookie) er ein liten tekstfil som nett-staden du vitjar lagrar på pcen din. Dei inneheld blant annan informasjon om kva for sider som vert vitja på nettstaden.

Vi brukar analyseverktøyet Google Analytics for å laga eit overordna bilete av korleis brukarane nyttar nettstaden. Google Analytics brukar informasjonskapslar til å henta inn informasjon anonymt om korleis vitjande nyttar nettstaden. Døme på informasjon som vert lagra er mengd sidevisingar, korleis dei vitjande fann nettstaden, og mengd besøk osb. Føremålet er å hjelpa oss til å auka brukervennligheten på nettstaden.

https://www.google.com/analytics/

Addthis, eit program for å kopla saman med sosiale nettverk, som til dømes Facebook: https://addthis.com

Utover informasjonen som vert lagra i cookies, vert òg annan informasjon automatisk lagra av vår webserver-programvare. Dette er informasjoon som din unike IP-adresse, kva for ein nettlesar du nyttar deg av, operativsystemet du nyttar og dato + tid når du vitja sida vår. Det vert òg lagra endel informasjon knytt til seg din/navigasjonen dykkar på sidene våre. Denne informasjonen vert ikkje lagra i cookies, men i webserverprogramvarens nettlogger ihht. norsk lov.

Du kan sjølv velja å endra innstillingane slik at cookies ikkje vert akseptert i nettlesaren din. Vi gjer oppmerksam på at det vil føra til at svært mange nettsider ikkje vil fungera optimalt om du vel å skru av støtte for cookies.

Bergen Idrettsklinikk

Søråsbrotet 9 - 5235 Rådal
Telefon: 45 12 40 00
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 17.00
E-post: post@bik.no

Admin

Cookies (informasjonskapslar) hjelper oss å levera tenestene våre. Ved å bruka tenestene våre, aksepterer du bruka vår av cookies.