Utstyr for sal

Redcord Mini m/ handtak

Redcord Mini har ei fleksibel opphengsløysning som gjer den ideell til heimetrening, på reise og til bruk på for eksempel treningsfelt for utøvarar eller lag. Kan nyttast saman med alle Redcord slynger med ring eller
Power Grip
• Inkl. opphengbeslag og instruksjon
• Max belastning er 150kg

• Pris: kr 1.290,-

Innleggsålar

Me tilpassar innleggssålar til mange av våre kundar, både born, ungdom og vaksne. I mange tilfeller ser me at plager i rygg, nakke og skuldre kan verte påverka av fotstilling.

Ved korreksjon av fot og tilpassing av sålar gjer me ein grundig analyse av føtene i samanheng med resten av kroppen, og legg inn naudsynte korreksjonar. Du får justert sålane med hensyn til skotyet du nyttar, og tek dei med deg til bruk same dag som du får dei laga til.

• Pris: kontakt oss for tilbod
Alle varer lyt handlast og hentast på Bergen Idrettsklinikk

Redcord Mini m/ handtak + breid slynge

Inneheld det same som Redcord Mini i tillegg til breid slynge som gjer deg i stand til å utvide øvingsprogrammet for f.ex. bekken, hofte, rygg og mage.


• Pris: kr 1790,-

Power Grip

Redcord Powergrip er eit produkt som gjev deg auka komfort ved trening i slyngene og eit godt alternativ for deg som synest at dei originale stroppane ikkje er optimale. Betre grep enn vanlege stropper.
• Pris: 350,-
Alle prisar er inklusive moms