KURS I MUSKULÆRE SMERTESYNDROM OGTRIGGERPUNKTBEHANDLING MED NÅLER

Bergen Idrettsklinikk inviterer til kurs i muskulære smertesyndrom og triggerpunktbehandling med nåler, Modul 1 og Modul 2.

Kurset vil gje ei innføring i kva triggerpunkt er, korleis ein diagnostiserer dei og korleis ein behandlar desse. Teorien vil også innehalde oppdatert forsking, og gjennomgong av ulike retningar innan nålebehandling.

Det meste av kurset er av pratisk art, og har som mål å gjere kursdeltakarane teoretisk og praktisk rusta til å praktisera denne behandlingsforma umiddelbart i sitt virke.

Nålebehandling (dry needeling) er ikkje akupunktur, og skal heller ikkje forvekslast med denne form for terapeutisk behandling. Nålebehandling (dry needeling/ IMS) har til føremål å stimulera muskulære triggepunkt/ smertepunkt i muskulatur og bindevev med bruk av akupunkturnål. Det er ikkje naudsynt me kunnskap til klassisk kinesisk medisin (TCM) eller akupunktur for å vere med på dette kurset, eller for å utføre denne type behandling.

Kurset kan med sitt innhald nyttast i søknad som fysioterapi- spesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning, eller til fornyet godkjenning for spesialister.

Kursinformasjon

Kursdato: Laurdag + sundag (aktuelle helgar står på kurskalendaren)
Omfang: 20 timar
Kursplasser: 20
Sted: Bergen Idrettsklinikk, Fantoftveien 16, 5072 Bergen
Påmelding: Via lenkja over eller trykk HER
Pris: Kr. 4500,- (inkl. mat alle dagar*, utstyr og kursmateriell)
Informasjon: www.bik.no eller epost til: kurs@bik.no
Instruktører: Fysioterapeut Arild Solheim og Kiropraktor Jørgen Stein

NB! Studentar og turnuskandidatar innan fysioterapi, medisin, kiropraktikk og sjukepleie har høve til å vere med på kurset. Andre fagretningar kan også søkje, men lyt då ha forsikringar som gjer det mogleg å praktisera under og etter kurset.

* Varmrettar laurdag og sundag. Gje melding dersom allergi/ intoleranse!

! Ved avmelding fra kurset, som lyt skje skriftlig innen 14 dagar før kursstart, vil 50% av
kursavgiften bli refundert. Avmelding etter dette medfører ingen refusjon av kursavgift.
Dersom oppslutnaden er for liten for gjennomføring av kurset, vil dette verte annonsert seinast 10 dagar før kursdato. Kursarrangør tek ikkje ansvar for eventuelle kostnader i samband med reise/ opphald, men vil refundere kursavgift i sin heilskap. Alternativt kan ein flyttast over til neste tilgjengelege kurs, eller innanfor ein periode på 12 månader etter opphaveleg dato.

Timeplan og kursinnhald

NB! I 2018 vil nålekursa verte arrangert som eit 2-dagars kurs (lau. + sun.) kl. 0800 - 1800. Innhald og omfang vil vere tilsvarande dagens oppsett.
Timeplan vil verte oppdatert etter kvart, og kan tilsendast på førespurnad.
I tillegg vil vår samarbeidspartnar Alfacare ta over handsaming med påmelding, og der de vil lenkjast vidare til deira nettstad for registrering og betaling.
● Lørdag: 0800 - 1800
08.00 – 08.45: Smerte- og triggerpunktteori
09.00 – 09.45: Teori om nålebruk, kontraindikasjoner, virkemekanismer m.m
10.00 – 10.30: Oppdatert viten
10.30 – 11.00: Utstyr, nålefølelse og differensiering av vev
11.00 – 12.00: Praktisk introduksjon til nålebruk
12.00 – 12.45: Varmlunsj
12.45 – 14.00: Praktisk trening: hode, nakke og skuldre
14.15 – 16.00: Praktisk trening fortsetter: arm og albue
16.15 – 16.45: Slynger som redskap og ved nålebehandling
17.00 – 17.30: IES – Intramuskulær Elektrisk Stimulering (introduksjon)
17.30 – 18.00: Oppsumering og avslutning


● Søndag: 0800 – 1700
08.00 – 12.00: Praktisk trening: rygg, sete, hofte
12.00 – 12.45: Varmlunsj
12.45 – 14.30: Praktisk trening: lår, kne, legg
14.45  - 16.30: Praktisk trening fortsetter
16.30 – 17.00: Oppsummering, spørsmål og avslutning

Evaluering Modul 1

Ein av attendemeldingane på facebook etter Modul 1

Kurskalender 2018

10. - 11.mars: Modul 1
13. - 14..oktober: Modul 1

Førespurnader:

Har du spørsmål når det gjeld nålekursa våre, så kan du fylla inn skjemaet over og senda inn.

Alle påmeldingar skjer via:
http://www.alfacare.no/Kurs

Modul 2!

Bergen Idrettsklinikk arrangerer Modul 2 kurs i nålebehandling av muskulære smertesyndrom og triggerpunkt med jamne mellomrom.
Gå inn på: www.alfacare.no/kurs
for oppdatert kurskalender.

Nedlastbar kursinfo.

Kursinfo Modul1_2dg_0116.pdf
Klikk her for å lasta ned
Hald deg orientert om kurs, arrangement, viten og anna nyttige fagsaker på våre facebooksider!
Lik oss om du vil og kan ved å klikka på ikonet over.