Kurs i muskulære smertesyndrom og triggerpunktbehandling med nåler - Modul 2

Kurset vil gje ei vidareføring i triggerpunktteori, korleis dei vert diagnostisert og korleis dei vert behandla. Teorien vil også innehalde oppdatert forsking innanfor området.

Det meste av kurset er av pratisk art.

Kurset byggjer vidare på Modul 1. Det er difor et krav at ein har gjennomført Modul 1 eller tilsvarende kurs tidlegare. Dette lyt dokumenterast for kursarrangær før kursstart.

Samanlikna med Modul 1 vil me gå gjennom fleire og djupare strukturar i hovud, kjeve og nakke, i tillegg til bekken og glutealregion. Det vil også bli gått gjennom fleire strukturer i lyske, legg og fot.

Det vert lagt vekt på differensialdiagnostiske vurderingar i forhold til smerte og funksjonsuroing i nerve- og muskelskjelettsystemet.

Kurset kan nyttast når ein søkjer godkjenning gjennom NFF sin fagseksjonen som fysioterapi- spesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning, eller til fornyet godkjenning for spesialistar.
Frå og med 01.01.16 vil vår samarbeidspartnar Alfacare ta seg av all påmelding og administrasjon i samband med gjennomføring av nålekursa våre. Du vil difor verte lenkja vidare til deira nettside for endeleg påmelding og betaling for kursplass. Kontakt difor Alfacare om du treng meir informasjon.

Kursinformasjon - Modul 2

Kursdato: Laurdag + sundag (kursdagar står i kurskalendaren)
Omfang: 20 timar
Kursplasser: 20
Sted: Bergen Idrettsklinikk, Fantoftveien 16, 5072 Bergen
Påmelding: www.alfacare.no/kurs
Pris: 4500,- pr. person* (inkl. mat**, bruksutstyr, nåler, kurskompendie og kursbevis)
Informasjon: www.bik.no eller epost til: kurs@bik.no
Instruktører: Fysioterapeut Arild Solheim og Kiropraktor Jørgen Stein

NB! Studentar og turnuskandidatar innan fysioterapi, medisin, kiropraktikk og sjukepleie har høve til å vere med på kurset. Andre fagretningar kan også søkje, men lyt då ha forsikringar som gjer det mogleg å praktisera under og etter kurset. Det er ein føresetnad for deltaking på dette kurset at ein har røynsle tilsvarande Modul1 eller tilsvarande.

* Ved avmelding fra kurset, som lyt skje skriftlig innen 14 dagar før kursstart, vil 50% av
kursavgiften bli refundert. Avmelding etter dette medfører ingen refusjon av kursavgift.
Dersom oppslutnaden er for liten for gjennomføring av kurset, vil dette verte annonsert seinast 10 dagar før kursdato. Kursarrangør tek ikkje ansvar for eventuelle kostnader i samband med reise/ opphald, men vil refundere kursavgift i sin heilskap. Alternativt kan ein flyttast over til neste tilgjengelege kurs, eller innanfor ein periode på 12 månader etter opphaveleg dato.

**Det vert servert kaldrett på fredag kveld, og varme lunsjer lørdag og søndag. Gje oss melding dersom du har allergiar/ intoleranse mot mat som krev særskilde omsyn.

Førehandspåmelding

Endeleg påmelding og reservert plass skjer fyrst ved registrert innbetaling av kursavgift.

Innbetalingsfreist: 14dg før!

Nedlastbart program til Modul 2

Kursinfo Modul2_2dg_0116.pdf
Trykk her for å lasta ned programmet!

Spørsmål?

Kontakt oss på: kurs@bik.no