Bestilling og kontakt

Du er hjarteleg velkommen til å ta kontakt dersom du har spørsmål, eller ynskjer å bestille ein time. Fyll ut informasjonen under, så får du ein tilbakemelding så snart det let seg gjere!
Du kan også ringje oss på telefon: 45 12 40 00

NB!
Det er IKKJE mogleg å senda sms med melding eller avbestillingar til telefonnummeret over.
Det lyt gjerast direkte til behandlar sitt eige mobilnummer eller send epost.

Alternativt kan du sende e-post til: post@bik.no

Bergen Idrettsklinikk

Fantoftveien 16
5072 Bergen

Inngang 1.
Gå forbi inngangen til det kvite bygget vis a vis MENY, og rundt hjørnet mot Bybanestoppet. Opp trappa på langsida av bygget (bak haldeplassen). Følg den oransje skiltinga. Inn hovudinngang og inn gangen til venstre.

Her finn du oss:

Parkering

Køyr forbi kontorbygget vis a vis SWECO/ MENY  og opp mot Fantoft stavkyrkje. Ta av til venstre midt opp i bakken (lysstolpe med refleksband), slik at du rundar nedatt mot og forbi dei nye studentboligane. Køyr ned bakken og finn merka parkeringsplass på venstre hand.

!! Det er også høve til å parkere på parkringsplassen på nedsida av kontorbygget på motsatt side av SWECO/ MENY. Her er det ingen tidsavgrensing.

Telefon og epost

Telefon
45 12 40 00 (man-fre:08.00-17.00)

Epost
post@bik.no