BIK + BIR = SANT!

Posted on June 3rd, 2012

Bergen Idrettsklinikk vann anbod!!

Juni og sommaren 2012 kunne ikkje vore innleia på betre vis! Bergen Idrettsklinkk deltok og gjekk sigrande ut av ein anbodskonkurranse som BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap) for levering av tenester for dei tilsette. Kontrakta som går over 3 år vil medføre at BIK syt for oppfølging og rettleiing innan slyngetrening og slyngebehandling, i tillegg til at dei tilsette får tilbod om livsstilsrettleiing. BIK er glade og stolte over å få høve til å følgje opp, og skapa resultat, hjå ein av våre største verksemdkundar vidare i tida framover!


Posted in not categorized    Tagged with no tags


0 Comments


Leave a Comment
Search

Subscribe

follow on
Categories

no categories
Tags

no tags