BIK blogg

Posted on September 8th, 2009

På denne sida vil du som kunde eller berre nysgjerring lesar finne ein del spanande og praktisk nyttig stoff. Planen er at dette skal være ei side der ein kan få innspel på- og diskutert ulike typar trening og innhaldet i dei. Det skal òg vere høve til å diskutere ulike skadeproblem og moglege løysingar på desse.

Den fyrste store nyhenda som det kan bloggast om er jo at den offisielle oppstarten av Bergen Idrettsklinikk er 1. oktober 2009.


Posted in not categorized    Tagged with no tags


0 Comments


Leave a Comment
Search

Subscribe

follow on
Categories

no categories
Tags

no tags