Konkurransen er avslutta

30.april vart kokurransen om å vinne prestasjonsfremjande trening til kr. 10.000,- avslutta.

Vinnaren av konkurransen vil verte annonsert snarleg.

Trykk her for å kome attende til hovudsida.